Login

Eπιχορήγηση πολιτών για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων ≥100Mbps

Αρχική Συνδρομητές Προγράμματα Συχνές ερωτήσεις Είσοδος Παρόχων
Αρχική Συνδρομητές Συχνές ερωτήσεις Προγράμματα Είσοδος Παρόχων

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαιούμαι επιχορήγηση;

Οι συνδέσεις που θα επιχορηγηθούν δύναται να είναι:

Η νέα (ή αναβαθμιζόμενη) επιχορηγούμενη σύνδεση μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Υπηρεσιών. Tόσο η πρότερη κατάσταση της σύνδεσης, όσο και η ταχύτητα καθόδου, θα τεκμηριώνονται με υπεύθυνη δήλωση του Συνδρομητή και βεβαίωση του Παρόχου.

Πως λαμβάνω επιχορήγηση;

Κάθε δυνητικός Συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία με την οποία μπορεί να επωφεληθεί από την επιχορήγηση μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης, όπου περιέχονται και οι σύνδεσμοι προς τις ιστοσελίδες των Παρόχων στις οποίες παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα επιχορηγούμενα Προγράμματα. Στη συνέχεια, ο εν λόγω Συνδρομητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πάροχο της επιθυμίας του προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα του επιλεχθέντος Προγράμματος στην ταχυδρομική του διεύθυνση. Ακολούθως και εφόσον το επιθυμεί, ο δυνητικός Συνδρομητής προβαίνει σε αίτημα αγοράς της υπηρεσίας από τον επιλεχθέντα Πάροχο.

Αφού υποβληθεί το αίτημα από το δυνητικό Συνδρομητή, ο Πάροχος συμπληρώνει στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης τα στοιχεία του Συνδρομητή, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης για χορήγηση Δελτίου Επιχορήγησης για λογαριασμό του Συνδρομητή. Η έκδοση του Δελτίου Επιχορήγησης, αφού ελεγχθεί ότι ο εν λόγω Συνδρομητής δεν έχει εγκριθεί ξανά στο παρελθόν, ολοκληρώνεται και διαβιβάζεται στον αιτούντα Πάροχο. Αιτήσεις Δελτίου Επιχορήγησης υποβάλλονται και εγκρίνονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της σύνδεσης (ενδεικτικά, για λόγους υπαναχώρησης Συνδρομητή, τεχνικής αδυναμίας υλοποίησης, αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του Συνδρομητή κλπ), ο Πάροχος υποχρεούται να διαγράψει το Δελτίο Επιχορήγησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του για τη μη εγκατάσταση της σύνδεσης.

Τι υποχρεώσεις αναλαμβάνω;

Η Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Έναρξη Λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών θα εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα με τα πεδία συμπληρωμένα, βάσει των στοιχείων της αίτησης για χορήγηση Δελτίου Επιχορήγησης. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας της Επιχορηγούμενης Σύνδεσης, οι Συνδρομητές συμπληρώνουν, υπογράφουν και παραδίδουν την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση στον Πάροχο. Ο Πάροχος, αφού επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων, με σχετική υπογραφή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα το υπογεγραμμένο έγγραφο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε ενεργοποίηση της σύνδεσης. Τα Δελτία Επιχορήγησης, για τα οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την έκδοσή τους ή έως την 30η Νοεμβρίου 2020, ακυρώνονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία περαιτέρω ενημέρωση του Παρόχου ή του Συνδρομητή.

Ποιοι Πάροχοι συμμετέχουν;

Η Δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (CYTA, CABLENET, PRIMETEL, EPIC) με ισότιμους όρους. Η συμμετοχή τους στο Σχέδιο προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος και των προϋποθέσεων συμμετοχής του οδηγού του Σχεδίου. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις είναι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα Πρόγραμμα Υπηρεσιών ευρυζωνικών συνδέσεων υπέρ υψηλών ταχυτήτων.